Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijkse handelingen beperkt worden of hierin problemen ervaren. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, koken, eten, boodschappen en het werk dat u doet.
Hoe ingewikkeld het uitvoeren van handelingen is merkt u pas als iets tijdelijk of blijvend niet meer lukt of heel moeilijk gaat door bijvoorbeeld ziekte.
  
Ergotherapie richt zich op het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen en heeft als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is er voor mensen die door ziekte of gezondheidsklachten problemen hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Voor jong en oud dus, ook partners, mantelzorgers en professionals in de zorg hebben baat bij ergotherapie.

Met adviezen en instructie kunt u betere zorg bieden en kan overbelasting voorkomen worden.

Wanneer ergotherapie?

Als u dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens uit kunt voeren of als een ander u daarbij dagelijks moet helpen, kan ergotherapie een oplossing zijn.
Ergotherapie kan u helpen door de handeling opnieuw aan te leren of anders te leren uitvoeren. Mocht het nodig zijn dan kan er gekeken worden of er een hulpmiddel is om de handeling weer zelfstandig of grotendeels zelfstandig uit te kunnen voeren.

Enkele voorbeelden:

  • Het schrijven lukt niet meer daardoor is het moeilijk om zelf uw handtekening te zetten
  • Door RSI/ CANSklachten kunt u zich niet meer makkelijk/zelfstandig aankleden
  • U heeft een scootmobiel of elektrische rolstoel maar durft er niet op te rijden

De ergotherapiebehandeling kan in de praktijkruimte of bij u thuis worden gegeven.